OZSUNAY

Avukatlık / Arabuluculuk / Avrupa & TR Patent / TR Marka Bürosu
Law / Mediation / Eu. & TR Patent / TM Office

Murat R. OZSUNAY

İstanbul Barosu ve Frankfurt/M Barosu’na kayıtlı olan Murat R. Özsunay, Avukat, Avrupa Patent Vekili (epi), Patent Vekili (TürkPatent), Marka Vekili (TürkPatent), Arabulucu ve uluslararası ticari tahkim hakemidir; İstanbul’da yerleşiktir. Eğitimini Quartz Hill High School, Kaliforniya (AFS Bursiyeri) ve Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1985), Academy of American & International Law (CAIL, Dallas) ve University of Texas at Austin Hukuk Fakültesi (Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisansı - M.C.J.) kurumlarında tamamlamış, ardından çeşitli meslek içi eğitim sertifikaları almıştır (Amerikan Tahkim Derneği, vb.).

Yabancı yatırımlar, fikri mülkiyet, yargılama usulü, arabuluculuk - hakemlik ile AİHM süreci de dahil, ulusal ve uluslararası medeni ve ticaret hukuku alanlarında uygulamacı olarak çalışmaktadır. Frankfurt’ta da uygulamacı olarak uzun yıllar çalışmış, Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde hukukçu olarak iki yıl görev yapmıştır.

Mesleğine başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevliliği ardından, yarı zamanlı olarak, J.W. Goethe University Hukuk Fakültesi (Juridicum, Frankfurt/M), Bahçeşehir Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi (SEM), Georgia State University Hukuk Fakültesi Yaz Okulu (Linz, Avusturya) ile American University Washington Hukuk Fakültesi’nde (Washington D.C.) çeşitli mesleki eğitimler vermiş ve vermektedir. Belirtilen bu alanlarda genellikle İngilizce ve Türkçe mesleki yayınları bulunan Murat R. Özsunay, ulusal ve uluslararası konferanslarda ulusal veya karşılaştırmalı raporlar hazırlayıp sunmaktadır. İngilizce, Almanca ve Türkçe bilmekte, Fransızca okuyabilmektedir.

Üyesi veya bağlantılı olduğu mesleki kuruluşlar arasında Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-WBO), Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK-Türkiye, kayıtlı hakem), Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği (AIPPI-Almanya), Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Derneği (IACL), Uluslararası Usul Hukuku Derneği (IAPL), Türk-Alman Hukukçular Derneği (D-TR Juristenvereinigung), Alman Avukatlar Derneği (DAV), Avusturya Tahkim Derneği (ArbAut), Viyana Uluslararası Tahkim Merkezi (VIAC, kayıtlı uygulamacı) bulunmaktadır.